Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς για την Τέταρτη 20-09-2017.

 Σας   ενημερώνουμε  ότι για την Τέταρτη 20-09-2017 υπάρχει πρόβλεψη για κίνδυνο πυρκαγιάς στην περιοχής μας, σύμφωνα με Έγγραφο Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόβλεψη κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειακή Ενότητα  Μαγνησίας &Σποράδων, για την Τετάρτη 20/09/2017,   χαρακτηρίζεται σε επικινδυνότητα για κίνδυνο πυρκαγιάς , κατηγορίας 4 (Πολύ  Υψηλή).

 Για τη ημέρα αυτή  απαγορεύεται   η καύση των σιτοκαλαμιών

 

O ENTETΑΛΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ