Συνάντηση με την ΚΟΙΝΣΕΠ Βελεστίνου «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ «

Συζητήσαμε για τη συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ και τον προγραμματισμό κοινών δράσεων.