Πρόσκληση Ημερίδας με θέμα «Η προστατευόμενη περιοχή Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου : τα προβλήματα, οι προοπτικές, το νέο θεσμικό πλαίσιο»

ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ