Προβολή δύο ενημερωτικών μηνυμάτων για δασικές πυρκαγιές

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αντιπυρική περίοδο, η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασίας έχει μεριμνήσει για την προβολή των τηλεοπτικών μηνυμάτων για

1)”ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ”,  δείτε το εδώ 

2) “ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΤΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ”  δείτε το εδώ