Προβολή δύο ενημερωτικών μηνυμάτων για δασικές πυρκαγιές

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αντιπυρική περίοδο, η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασίας έχει μεριμνήσει για την προβολή των τηλεοπτικών μηνυμάτων για

1)»ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ»,  δείτε το εδώ 

2) «ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΤΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ»  δείτε το εδώ