Ξεκινούν οι διακοπές των παροχών ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΡΦ

Η ΔΕΥΑΡΦ με συνεχείς ανακοινώσεις ενημέρωσε τους πελάτες για τις προθεσμίες και τους τρόπους διακανονισμού και εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης καθώς και τις συνέπειες σε περίπτωση μη ανταπόκρισης.

Η προθεσμία διακανονισμού των οφειλών λήγει στις 30/9/2019, με το πέρας της ημερομηνίας αυτής θα γίνει διακοπή της παροχής ύδρευσης.

Από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 ξεκινούν οι διακοπές των παροχών ύδρευσης σε όσους δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, χωρίς νέα ειδοποίηση