Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 – Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

 

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,ενός (1) ατόμου, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, που εδρεύει στο Βελεστίνο του Νομού Μαγνησίας,

 

Για να δείτε την ανακοίνωση του υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2019 πατήστε εδώ