Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 – συνοδοί απορριμματοφόρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, ΥΕ Συνοδοί  Απορριμματοφόρου,  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ρήγα Φεραίου, που εδρεύει στο Βελεστίνο Ν. Μαγνησίας.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση  υπ’ αριθμ . ΣΟΧ 2/2019 πατήστε εδώ