Πρόσκληση Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00

 

Πρόσκληση στη 17η/2019 Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την Τρίτη  29η   Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για να δείτε την πρόσκληση μα θέματα  και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πατήστε εδώ