Καθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων

Εναρκτήριο γεγονός

Ο προγραμματισμός της υπηρεσίας, ή
η τηλεφωνική αίτηση του πολίτη στο 15190 ή
απευθείας τηλεφώνημα στο τμήμα ή
αίτηση Online

Αποτέλεσμα Διαδικασίας

Φεύγουν τα προβλεπόμενα οχήματα με τους αντίστοιχους εργάτες. Η διαδρομή είναι καθορισμένη (200 περίπου κάδοι ανά όχημα).

Πηγαίνουν τα συνεργεία καθαρισμού στο μέρος που έχει προγραμματιστεί ή στο χώρο που τους έχουν καλέσει.

Μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ.