Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Στο ΦΕΚ 2317/Β’/17-10-2011 δημοσιεύθηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου, τον οποίο μπορείτε να τον διαβάσετε παρακάτω :

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρήγα Φεραίου