Συνεργάτες Γραφείου Δημάρχου

Παπαδάμ Ανδρομάχη

Τηλ. 24253-50230

 

Γεωργαλιού Γιασεμή

Τηλ. 24253-50211