Συνεργάτες Γραφείου Δημάρχου

Παπαδάμ Ανδρομάχη
MSc, Πολιτικός Μηχανικός

Τηλ. 24253-50230

 

Γεωργαλιού Γιασεμή
Δομικός

Τηλ. 24253-50211